Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

31. 5. 2012
Seminar za ocenjevanje škode na stvareh
V torek, 5.6.2012 bo URSZR izvajala usposabljanje članov občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škode na stvareh v aplikaciji Ajda. Usposabljanje bo potekalo v enoti Pekre za območje Izpostav URSZR Ptuj, Murska Sobota in Maribor od 9.00 do 16.15 ure z naslednjimi temami:
- Uvod -Predstavitev zakonodaje in aplikacije za ocenjevanje škode Ajda 
- Predstavitev izkušenj pri ocenjevanju škode po neurju s točo in poplavah
- Predstavitev ocene škode na lokalnih cestah z razpravo
- Ogled državne komisije na terenu -Postopek dodelitve državne pomoči
- Povzetek usposabljanja
- Evalvacija usposabljanja Usposabljanje bo povezovala Ana Jakšič, udeleženci dobijo potrdilo o usposabljanju.
31. 5. 2012
Seminar Ocenjevanje škod v kmetijski proizvodnji
Uprava RS za zaščito in reševanje je v enoti Pekre 30.5.2012 izvedla seminar za člane občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škod v kmetijski proizvodnji.

Program usposabljanja je obsegal 7 pedagoških ur. Udeležilo se ga je 74 slušateljev z območja Izpostav URSZR Ptuj, Murska Sobota in Maribor.
31. 5. 2012
Monitor II
V Izobraževalnem centru –enota Pekre je danes 31.5.2012 potekala predstavitev rezultatov mednarodnega projekta MONITOR II in možnosti, ki jih ponuja hidravlično modeliranje.
30. 5. 2012
Tehnični zbor enote RKB
Včeraj, v torek, 29.5.2012 smo v Izobraževalnem centru Pekre izvedli Tehnični zbor regijske enote za RKB zaščito z namenom seznanjanja pripadnikov regijske enote za RKB zaščito z organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, seznanitev z zaščitno-reševalno opremo enote, specialnim vozilom za prevoz RKB enote in zaščitne opreme, z osebno zaščitno opremo in o delu pripadnikov ob intervencijah.
Podrobneje so bili tudi seznanjeni z usposabljanjem, ki je bilo izvedeno z Mednarodno agencijo za atomsko energijo I – RAPTER v zvezi z odzivom in ukrepanjem ob radiološki nesreči v IC IG in z potekom ter izkušnjami naših pripadnikov, ki so se udeležili vaje INEX – 4 v Slovenskih Konjicah.
23. 5. 2012
Dan odprith vrat - Vojašnica Generala Maistra
V soboto 19. maja 2012 smo se v Vojašnici generala Maistra in ob Vojaškem objektu Kadetnica, pridružili zanimivem programu Slovenske vojske, kjer so se predstavile tudi organizacije in društva, ki negujejo domoljubje in spoštujejo vojaško tradicijo Slovencev.
 
V sklopu programa Dneva odprtih vrat Vojašnice generala Maistra smo prikazali organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno reševalne opreme regijskih enot za zaščito, reševanje in pomoč ter promocijo številke 112 - klic v sili.

Pripravili smo predstavitve:

- številke 112-za klic v sili (Regijski center za obveščanje Maribor),
- DeNUS, enote za varstvo pred NUS Vzhodno štajerske regije,
- opreme ekipe za reševanje iz in na vodi ter muljne črpalke za odstranjevanje mulja in vode ob poplavah.
 
Predstavitev je bila namenjena seznanjanju obiskovalcev kot  tudi predstavnikov Slovenske vojske, lokalnih skupnosti in medijev.
11. 5. 2012
Varnostna olimpijada 2012
V sklopu 7. Otroške varnostne olimpijade v letu 2012, na kateri sodeluje 1200 četrtošolcev organiziranih v 120 ekip iz 95 Osnovnih šol, smo predstavili delovanje številke 112-za klic v sili in DeNUS-enote za varstvo pred NUS Vzhodno štajerske regije. Predstavitev je namenjena seznanjanju učencev osnovnih šol, predstavnikom lokalnih skupnosti, širši javnosti in medijem. Vsakega polfinalnega srečanja se v povprečju udeleži 20 Osnovnih šol, zmagovalci pa se nato udeležijo finalnega tekmovanja, ki bo v četrtek, 7.6.2012 v Taborski dvorani v Mariboru.
9. 5. 2012
TEHNIČNI ZBOR DeNUS – ODDELKA MARIBOR ZA VZHODNO ŠTAJERSKO
S pomočjo strokovnih sodelavcev Igorja Boha in Bojana Kopača ter sodelavcev iz Izpostave Murska Sobota Primoža Senčarja in Aleksandra Budje smo v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – enota Pekre dne 8.5.2012 uspešno izvedli redni tehnični zbor DeNUS – oddelka Maribor z naslednjo vsebino:

1. Predstavitev odstranjevanja letalskih bomb v Nemčiji in Avstriji, nesreče pri njihovem odstranjevanju ter evidentiranje krajev s problematiko letalskih bomb v Sloveniji.
2. Praktično usposabljanje in delo z vitlom na intervencijskem vozilu Land Rover
3. Praktično delo in usposabljanje z dvigalom Hiab na intervencijskem vozilu Unimog ter testna vožnja
4. Seznanitev z minoiskalcem FOERSTER MINEX 2FD 4.500 in delo z njim
5. Pregled osebne in skupne zaščitne opreme pripadnikov DeNUS v intervencijskem vozilu ter menjava razpoložljive osebne zaščitne opreme pripadnikov in osvežitev znanja pri izpolnjevanju poročil NUS inSPIN.
 

Po mnenju vseh udeležencev so tovrstna usposabljanja nujna predvsem zaradi osvežitve znanja in izmenjave izkušenj pri delu z NUS. Udeleženci ugotavljajo, da bi v Mariboru nujno potrebovali ADR vozilo Unimog s Hiabom, saj ravno pri nas prihaja do večjih najdb NUS. Tako bi se izognili nepotrebnemu čakanju na vozilo iz Nove Gorica, uporabljali bi ga tudi za vleko muljne črpalke.
   

ČASOVNO OBDOBJE