Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

23. 4. 2012
Zaključna prireditev -Natečaj
V petek, dne 20.4.2012 ob 10.00 uri je v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja, enoti Pekre potekala zaključna prireditev regijskega natečaja na temo »Naravne in druge nesreče v moji okolici«.

Vodja Izpostave Ivana Grilanc je nagrajencem podelila nagrade in potrdila o sodelovanju na natečaju, njihovi mentorji pa so prejeli potrdila o sodelovanju na natečaju.Izbrana sta bila tudi najaktivnejši vrtec- vrtec Studenci iz Maribora in Osnovna šola- Janka Glazerja iz Ruš, katerima je bila vročena nagrada in pohvala za aktivno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v šolskem letu 2011/2012.

Kulturni program prireditve so popestrili otroci iz vrtca Studenci, enota Radvanje, s pesmijo in plesom folklorne skupine. Zapela je tudi pevka Elizabeta Lebar, zaposlena v Slovenski vojski. V avli centra je bila na ogled razstava likovnih in literarnih del, ki so prispela na letošnji natečaj. Otrokom so se predstavile tudi službe, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ( gasilci, policija, reševalci, gorska reševalna služba).S svojim reševalnim robotom se je predstavila tudi Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.
11. 4. 2012
Delavnica "Vodne baraže"
V sredo, 11.4.2012 je v Izobraževalnem centru-enoti Pekre potekala delavnica na temo Predstavitev razvojno raziskovalne naloge »Študija učinkovite uporabe vodnih baraž – OCV«.  Delavnice so se udeležili predstavniki gasilskih enot širšega pomena Vzhodno štajerske, Pomurske in podravske regije (GEŠP), katere so v skladu z 20. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/2007), med drugim določene tudi za izvajanje naloge zaščite in reševanja ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, predstavniki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in VGP Drava Ptuj kot izvajalci projekta, predstavniki izpostav URSZR idr.

Delavnica je potekala z naslednjim dnevnim redom:
1) Predstavitev razvojno raziskovalne naloge »Študija učinkovite uporabe vodnih baraž – OCV«
2) Analiza izkušenj, ki jih imajo GEŠP-i in IURSZR pri preprečevanju onesnaženj
3) Razvoj registra sredstev za intervencijo v primeru razlitij naftnih derivatov
4) Proces intervencije – izkušnje – vodenje intervencije, vključevanje več ekip, sanacija
5) Možne lokacije za nameščanje vodnih baraž – pregled lokacij in komentiranje
6) Razno
5. 4. 2012
Razglasitev rezultatov regijskega natečaja
Obveščamo Vas, da bo v petek, 20.aprila 2012 ob 10. uri potekala zaključna prireditev - razglasitev rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI". Prireditev bo potekala v prostorih Izobraževalnega centra, enota Pekre. Med nastopajočimi bodo prireditev popestrili otroci iz VZZ Studenci, enota Radvanje ter pevka Elizabeta Lebar.
2. 4. 2012
Nova Uredba o vsebini in izdelavi načrtov
V uradnem listu št. 24, z dne 30.3.2012 je objavljena Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (glej: Ur.list RS 24/2012).

Povezava na naslovu: www.uradni-list.si/1/objava.jsp

   

ČASOVNO OBDOBJE