Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

29. 2. 2012
1. marec - dan Civilne zaščite
1. marec - dan Civilne zaščite, praznujemo v Sloveniji od leta 1992. Tradicija Civilne zaščite je v Sloveniji dolga. Njeni začetki sodijo že v začetke prostovoljnega gasilstva ter različnih reševalnih služb, od gorske in jamarske, do potapljaške, med spontane zametke civilno-družbene samoorganiziranosti, namenjene dejavnemu izkazovanju solidarnosti in pomoči soljudem, ki se znajdejo v nesreči, po drugi strani pa predanost in požrtvovalnost vseh tistih, ki so v te strukture tako ali drugače nepoklicno ali poklicno vključeni in vselej pripravljeni, da se odzovejo, ko je njihova pomoč potrebna. Za državo in vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami.

Ob tej priložnosti organizira Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Maribor in Občino Starše osrednjo regijsko prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad CZ ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Priznanja in nagrade CZ bodo podeljena najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Na regijski podelitvi, ki bo v torek, 6. marca 2012, ob 17.00 uri, v Športni dvorani OŠ Starše v Staršah, bo podeljenih:

- 13 bronastih znakov CZ (trije znaki bodo podeljeni med letom)
- 6 srebrnih znakov CZ (trije znaki bodo podeljeni na državni prireditvi 1. marca na Brdu pri Kranju, en znak CZ pa med letom)
- 5 zlatih znakov CZ (en znak CZ bo podeljen med letom)
- dve plaketi CZ (ena plaketa bo podeljena na državni prireditvi 1. marca na Brdu pri Kranju, en plaketa pa med letom).
 
Za plakete CZ bodo podane obrazložitve.
17. 2. 2012
KONČAN REGIJSKI NATEČAJ »NARAVNE IN DRUGE NESREČE«
Končan je izbor najboljših likovnih in literarnih del prispelih na regijski natečaj 2011/2012 na temo “Naravne in druge nesreče v moji okolici".
Na regijski natečaj na temo ”Naravne in druge nesreče v moji okolici”, je prispelo po kategorijah naslednje število likovnih del:
• 1. kategorija (predšolski otroci); 81 likovnih del,
• 2. kategorija (učenci I. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s posebnim programom; 330 likovnih del,
• 3. kategorija (učenci II. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s posebnim programom; 35 likovnih del,
• 4. kategorija ( učenci III. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s posebnim programom; 10 likovnih del,
Iz vseh naštetih kategorij je prispelo skupaj 456 likovnih del.
 
Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del in
- tematsko ustreznost..
Komisija je likovne izdelke pregledala najprej posamezno in soglasno izbrala po 5 del iz vsake kategorije.
 
Na regijski natečaj na temo ”Naravne in druge nesreče v moji okolici”, je prispelo po kategorijah naslednje število literarnih del:
• 2. kategorija (učenci I. triletja osnovne šole): 16 literarnih del
• 3. kategorija (učenci II. triletja osnovne šole) : 21 literarnih del
• 4. kategorija (učenci III. triletja osnovne šole): 13 literarnih del Iz vseh naštetih kategorij je prispelo skupaj 50 literarnih izdelkov.
 
Pri izboru literarnih del je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost literarnih del,
- celovitost besedila,
- izvirnost besedila in
- jezikovni slog.
Komisija je literarne izdelke najprej prebrala posamezno in soglasno izbrala po 5 del iz vsake kategorije.

Nagrajenci letošnjega natečaja so navedeni v tabelah izbrana likovna in literarna dela.
10. 2. 2012
Regijski natečaj za likovna in literarna dela 2011/12
Izbor literarnih in likovnih del regijskega natečaja "Naravne in druge nesreče v moji okolici"
   

ČASOVNO OBDOBJE