Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

21. 12. 2012
Načrt izobraževanj in usposabljanja za leto 2013
V prilogi je objavljen načrt izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013 za izobraževalni center Ig.
19. 12. 2012
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite - 2013
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2013. Priznanja in nagrade Civilne zaščite bodo praviloma podeljena ob dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 17. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 2. 2. 2012, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2013 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite. Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Maribor je v letu 2013 predvidenih 11 priznanj.
To so:
• 1 priznanje – plaketa Civilne zaščite
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – bronasti znak Civilne zaščite
 

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Maribor
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš

in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.mb@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2013.
   

ČASOVNO OBDOBJE