Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

24. 1. 2012
Rok za razpis za likovna in literarna dela 2011/12
Sporočamo Vam, da se izteka rok za oddajo likovnih in literarnih del regijskega natečaja v šolskem letu 2011/2012 z naslovom »Naravne in druge nesreče v moji okolici«. Prosimo vas, da dela pošljete do 3.febraurja 2012 na naš naslov: Ministrstvo za obrambo, URSZR, Izpostava Maribor, Pekre, Bezjakova 151, p.p.19, 2341 Limbuš. Veselimo se vaših izdelkov.
   

ČASOVNO OBDOBJE