Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

31. 5. 2011
Regijsko preverjanje prve pomoči
V Selnici ob Dravi je v soboto 28. maja potekalo že sedemnajsto regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Kljub močnemu deževju v jutranjih urah so organizatorji: Uprava za zaščito in reševanje, Območno združenje RK Maribor in Občina Selnica ob Dravi, pripravili dobre pogoje za vseh 12 ekip. Na treh delovnih točkah so morale šest članske ekipe pokazati vso znanje v nudenju prve pomoči. Komisija pod vodstvom dr. Milana Krajnca je ocenjevala njihovo usklajenost, vodenje in pravilnost postopkov. Sredi dopoldneva se je uredilo še vreme in predstavile so se različne enote iz Slovenske vojske, Civilne zaščite, Policije, Gorske reševalne službe, vodniki reševalnih psov in gasilcev. Nekaj minut pred štirinajsto uro je zmagovalna ekipa Območnega združenja RK Maribor, visoko v zrak dvignila prehodni pokal za prvo mesto. Vse ekipe so prejele praktične nagrade iz rok župana občine Selnica ob Dravi Jurija Lepa, vodje Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Maribor Ivane Grilanc in sekretarja OZRK Maribor Alojza Kovačiča. Nato so še zaželeli veliko uspeha zmagovalni ekipi na državnem preverjanju ki bo 8. oktobra v Brežicah. Preverjanje so si ogledali tudi študenti Visoke zdravstvene šole Maribor.
24. 5. 2011
XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
V soboto 28. maja 2011 bo v občini Selnica ob Dravi, XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega Križa. Na prireditvi bo sodelovalo 12 ekip prve pomoči:
V konkurenci:
1. Stacionarij OZRK Maribor
2. OZRK Maribor
3. OZRK Maribor –Srednja šola
4. Nadškofijska Karitas Maribor
5. Občina Sl. Bistrica –PGD Spodnja Polskava
6. Občina Hoče-Slivnica
7. Občina Poljčane-PGD Poljčane
8. RK občine Makole
9. Občina Cerkvenjak
10. Vrtec Pobrežje-Maribor

Izven konkurence:
1. Policijska uprava Maribor
2. Občina Selnica

Ekipe prve pomoči bodo svoje znanje pokazale pri reševanju in oskrbi ponesrečencev v realističnem prikazu na posameznih delovnih točkah. Dogajanje bo obogateno s spremljajočimi aktivnostmi na predstavitvenih točkah vseh tistih ki sodelujejo v nalogah zaščite, reševanja in pomoči.
 
Urnik dogajanja:
ob 8:00 otvoritev XVII. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči
od 8.30 do 13.30 preverjanje usposobljenosti ekip
od 14:00 do 15:00 razglasitev rezultatov
 
Delovne točke:
Gasilski dom Selnica ob Dravi-prometna nesreča
Gostilna vaška kavarna- pretep
Kristal Maribor-delovna nesreča
23. 5. 2011
Sodelovanje ob dnevu odprith vrat SV
V sklopu dneva odprtih vrat in prireditev ob dnevu SLOVENSKE VOJSKE, ki jo je izvedla 72 brigada Slovenske vojske, v soboto, dne 21. 5. 2011 v vojašnici generala Maistra, Ramovševa 2, Maribor med 10.00 in 18.00 uro, je sodelavalu tudi naša Izpostava. Pripravili smo predstavitev sistema zaščite, reševanja in pomoči. Na predstavitvi so sodelovali DeNUS, Regijski logistični center, ReCO Maribor, GRS Maribor in RePS - kinološko društvo Maribor. Predstavitev  je bila namenjena seznanjanju učencev osnovnih, poklicnih in srednjih šol v Mariboru ter okolici, predstavnikom lokalnih skupnosti, širši javnosti, medijem, veteranskim organizacijam, ZSČ in poveljstvu ter enotam Slovenske vojske z organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitvijo zaščitno-reševalne opreme regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, promocijo regijskega centra za obveščanje.
   

ČASOVNO OBDOBJE