Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

18. 2. 2011
Posvet Gasilske zveze Slovenije
V petek dne 18.02.2011 je Gasilska zveza Slovenije v prostorih IC Pekre izvedla regijski posvet za Celjsko, Koroško, Mariborsko, Prekmursko in Savinjsko-Šaleško regijo. Posveta so se udeležili tudi delavci iz izpostave URSZR Maribor. V prilogi je nekaj utrinkov s posveta.
15. 2. 2011
Usposabljanje FEBRUAR 2011
V mesecu februarju se nadaljujejo usposabljanja za vodje enot, ki ga organizira GZ Maribor.

V petek 18.2.2011 ob 16.00 uri Gasilska zveza Slovenije v skladu s programom dela organizira regijski posvet za Celjsko, Koroško, Mariborsko, Pomursko in Savinjsko –Šaleško regijo. Na posvetu bodo obravnavane naslednje teme:
- Ocena dela in aktualne naloge
- Pravila gasilske službe
- Gasilska tekmovanja
Na posvet so vabljeni predsedniki in poveljniki gasilskih zvez, občinski poveljniki, predsedujoči regijskih svetov, člani Upravnega odbora GZS in člani svetov in komisij GZS iz posameznih regij. Regijskega posveta se bodo udeležili tudi delavci iz Izpostav URSZR.
9. 2. 2011
dodatni repetitor
V sistem ZA-RE je bil za področje Slovenskih Goric vključen repetitor Velka na kanalu 15.
   

ČASOVNO OBDOBJE