Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

13. 12. 2011
Razpis za podelitev priznanj in nagrad CZ za leto 2012
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v leto 2012

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v leto 2012. Priznanja in nagrade Civilne zaščite bodo praviloma podeljena ob svetovnem dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 16. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 4. 2. 2011, ter izrednega sestanka komisije, ki je bil 23.11.2011, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2012 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.
 
Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Maribor je v letu 2012 predvidenih 11 priznanj. To so:
• 1 priznanje – plaketa Civilne zaščite
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 3 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
• 5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite
 
Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor,
Bezjakova ulica 151 2341 Limbuš
 
in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.mb@urszr.si, najkasneje do srede, 11. januarja 2012.
9. 12. 2011
DOGODKI V IC ZR – enota PEKRE
V času od 5.12.2011 do 18.12.2011 potekajo v prostorih IC ZR- enote Pekre naslednji dogodki:
- izpiti za voditelje čolnov- dva dni,
- izobraževanje gasilskih častnikov in podčastnikov- 12 dni,
- usposabljanje članov gorske reševalne službe Maribor v nudenju nujne medicinske pomoči- 2 dni,
- posvet o požarni zaščiti- pregledniki APZ,
- posvet gasilskih poveljnikov v zvezi problematike izvajanja gašenja kolektorjev za pridobivanje električne energije,
- obisk Dedka Mraza ter obdaritev otrok.

Poleg navedenih dogodkov potekajo tudi vsakodnevne aktivnosti društev in zvez, ki z svojo dejavnostjo izvajajo naloge s področja zaščite, reševanja in pomoči ter imajo sedež v prostorih enote Pekre: Radioklub Maribor, Kinološko društvo za reševalne pse Maribor, Gorska reševalna služba Maribor ter Zveza radioamaterjev Slovenije, ki je pred kratkim prevzela prostore za svojo dejavnost v objektu IC ZR- enote Pekre.

V letu 2011 je bilo čez 5.800 udeležencev različnih oblik aktivnosti v IC ZR- enoti Pekre. Poleg tega so še udeleženci dogajanj ob 20-letnici Pekrskih dogodkih v mesecu maju 2011.
   

ČASOVNO OBDOBJE