Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

7. 7. 2010
Regijski načrti zaščite in reševanja za območje Vzhodnoštaje
Izpostava URSZR Maribor ima sprejete naslednje Regijske načrte zaščite in reševanja na območju Vzhodnoštajerske regije:

Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene
    oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Vzhodnoštajersko regijo,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob porušitvi vodne pregrade,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju Vzhodnoštajerske regije,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji.

Sprejeta je tudi Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Vzhodnoštajerske regije.

V pripravi oz. usklajevanju pa sta:

Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v Vzhodnoštajerski regiji in
-  prenova Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Vzhodnoštajersko 
   
(prej Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji).
   

ČASOVNO OBDOBJE