Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

4. 3. 2010
Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu-svetovnem dnevu Civ
V počastitev 1. marca-svetovnega dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko regijo z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Maribor organiziral osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu-dnevu CZ. Najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam in občinam, gospodarskim družbam, zavodom ter drugim organizacijam so bila ob tej priložnosti podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite.

S podelitvijo priznanj smo se zahvalili za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč na območju Vzhodnoštajerske regije. Slavnostni govornik na prireditvi je bil g. Darko But iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Prireditev pa je popestril oktet Planika iz Sl.Bistrice.
   

ČASOVNO OBDOBJE