Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

11. 11. 2010
Usposabljanje za delo z mobilno muljno črpalko
Izpostava URSZR Maribor je izvedla dopolnilno usposabljanje operativnih članov gasilskih enot širšega pomena. Cilj usposabljanja je usposobiti skupine za praktično delo z mobilno muljno črpalko tipa DIA AVS 650TS.
   

ČASOVNO OBDOBJE