Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

15. 9. 2009
XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
Izpostava URSZR Maribor in Območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica sta v soboto, dne 12.9.2009 v občini Poljčane organizirala XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK.
10. 9. 2009
REGIJSKI NATEČAJ »NARAVNE IN DRUGE NESREČE«
V šolskem letu 2009/2010 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala 14. državni natečaj Naravne in druge nesreče za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je »Živali in nesreče« (živali kot udeleženci nesreč ali kot reševalci).Razpisani natečaj smo poslali vsem osnovnim šolam ter vzgojno varstvenim ustanovam na področju naše izpostave. Rok za dostavo likovnih oz. literarnih izdelkov je 2.2.2010 in sicer na naslov: Izpostava URSZR Maribor, p.p. 1648, 2001 Maribor, s pripisom »za natečaj«.
   

ČASOVNO OBDOBJE