Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

10. 12. 2009
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite
V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/95, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.
   

ČASOVNO OBDOBJE