Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

29. 4. 2008
22.04.2008 - Pekre, podelitev priznanj
OSREDNJA REGIJSKA PRIREDITEV OB RAZGLASITVI REZULTATOV REGIJSKEGA NATEČAJA ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA na temo "Naravne in druge nesreče- SUŠA 2008"
22. 4. 2008
Obisk gasilcev GZ Maribor v centru za obveščanje
V nedeljo, dne 13.4.2008 ter 20.4.2008 so ReCO Maribor obiskali tečajniki za vodjo enote-nižji gasilski častniki in tečajniki za vodjo enot- gasilski častniki Gasilske zveze Maribor.
21. 4. 2008
Murska Sobota - Sodelovanje Regijske enote za varstvo pred N
Sodelovanje Regijske enote za varstvo pred NUS na Osnovni šoli v Murski Soboti.
21. 4. 2008
Pekre 22.04.2008, podelitev nagrad

ZAKLJUČNA PRIREDITEV REGIJSKEGA NATEČAJA ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA NA TEMO “SUŠA«

V torek, 22.4.2008 bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS – enota Pekre, potekala podelitev nagrad avtorjem in mentorjem, ki so bili izbrani na regijskem natečaju likovnih in literarnih del na temo “SUŠA«. Podeljena bo tudi nagrada najaktivnejši Osnovni šoli Antona Ingoliča iz Sp. Polskave, najaktivnejši vrtec – vrtec pri OŠ Miklavž na dravskem polju, bo prejel nagrado lutkovno predstavo Pikec ježek in gasilko Jež.

4. 4. 2008
DRŽAVNI RAZPIS LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL NA TEMO “SUŠA”

V ponedeljek, 31. marca 2008, se je končal državni natečaj likovnih in literarnih del na temo “SUŠA”. Izmed vseh prispelih del na državnem nivoju, sta bili izbrani tudi dve deli iz regije, ki jo pokriva naša izpostava in sicer:

Likovna dela: v 3. kategoriji Neža Kokol z mentorico Martino Arbeiter iz OŠ Antona Ingoliča, podružnica Zg. Polskava,

Lliterarna dela: v 3. kategoriji Nastja Prajnč-Kacijan z mentorico Mirjano Borovinšek iz Osnovne šole Prežihovega Voranca.

Čestitamo!

1. 4. 2008
načrt ZiR - avtoceste
Izpostava URSZR Maribor objavlja javno predstavitev regijskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti.
1. 4. 2008
Dan odprtih vrat Vojašnice generala Maistra
V soboto, dne 29.03.2008 je v Vojašnici generala Maistra potekal dan odprtih vrat. Organizirala ga je 72.brigada SV. Ob tej priliki smo predstavili sistema zaščite in reševanja, njene enote ter zaščitno-reševalno opremo, ki jo te enote uporabljajo. Potekala je tudi promocija regijskega centra za obveščanje.
   

ČASOVNO OBDOBJE