Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

3. 5. 2007
Predstavitev načrtov: teroristični napad, porušitev pregrad
Izpostava URSZR Maribor objavlja javno predstavitev osnutkov regijskega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu ter načrta ob porušitvi pregrad.
3. 5. 2007
Cankova - Sodelovanje na predstavitvi dela enot CZ
Dne 26.4.2007 smo skupno z Izpostavo URSZR Murska Sobota organizirali na osnovni šoli Cankova med 8.00 in 14.00 uro predstavitev dejavnosti regijske unote za varstvo pred NUS.
   

ČASOVNO OBDOBJE