Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

3. 4. 2017
REGIJSKI NAČRT ZIR NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Izpostava URSZR Brežice objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Posavju, verzija 1.0
   

ČASOVNO OBDOBJE