Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

23. 2. 2017
1. MAREC – DAN CIVILNE ZAŠČITE
1. marec se praznuje kot dan Civilne zaščite. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.
   

ČASOVNO OBDOBJE