Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

23. 1. 2017
Predlog reg. načrta ZiR ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh
Na osnovi sprejetega temeljnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki ga je izdelala URSZR, smo na Izpostavi URSZR Brežice izdelali predlog regijskega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 1.0.
   

ČASOVNO OBDOBJE