Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

21. 1. 2015
Seja štaba CZ za Posavje z ogledom gradbišča HE Brežice

V torek, 20. 1.2015 je poveljnik CZ za Posavje sklical sejo štaba CZ za Posavje, kjer so se prisotni seznanili z aktivnostmi na področju zaščite in reševanja v okviru Izpostave URSZR Brežice v letu 2014, načrtovanimi aktivnostmi v letu 2015 ter predlogom regijskega načrta ZiR ob potresu v Posavju, verzija 3.0.

   

ČASOVNO OBDOBJE