Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

16. 5. 2013
Ogled HE Krško
V okviru seje štaba CZ za Posavje, ki je potekala v mesecu januarju 2013, so se poveljnik in člani štaba CZ za Posavje ter delavci Izpostave URSZR Brežice seznanili z delovanjem HE na spodnji Savi v primeru povišanega vodostaja reke Save.
   

ČASOVNO OBDOBJE