Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

30. 1. 2012
SPREJET NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V POSAVJU
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Brežice izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju.
   

ČASOVNO OBDOBJE