Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

9.6.2018
24. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP CZ IN RK

Izpostava URSZR Brežice je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem Krško in Občino Krško v soboto 9. junija v Krškem organizirala 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

29.5.2018
Delovni sestanek na področju zaščite in reševanja z ogledom NEK

V okviru dvostranskega obmejnega sodelovanje z Republiko Hrvaško smo v ponedeljek, 28. 5.2018 organizirali delovni sestanek na področju zaščite in reševanja s predstavniki PUZS Krapina in PUZS Zagreb ter ogled NEK. Delovnemu sestanku so se pridružili tudi gasilci DVD Krapina in gasilci JVP Zadar, ki so bili na vaji v Krapini.

8.3.2018
PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v sredo, 7. marca 2018, v Kulturnem domu Krško, v organizaciji Občine Krško in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice.

29.1.2018
Seja štaba CZ za Posavje in ogled HE Brežice

V okviru razširjene seje štaba CZ za Posavje, ki je potekala v petek, 26. 1.2018, so se poveljnica in člani štaba CZ za Posavje, delavci Izpostave URSZR Brežice, predsedniki in poveljniki gasilskih zvez v Posavju ter poveljniki in namestniki poveljnikov CZ Občin v Posavju seznanili z delovanjem HE Brežice kot (zaenkrat) zadnje zgrajene HE na spodnji Savi.

22.5.2017
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP CZ IN RK

V organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Občine Brežice in Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice je v soboto,  20. maja 2017,  na Veliki Dolini potekalo 23. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

3.4.2017
REGIJSKI NAČRT ZIR NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Izpostava URSZR Brežice objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Posavju, verzija 1.0
2.3.2017
PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v četrtek, 2. marca 2017, v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice in Občine Kostanjevica na Krki.

23.2.2017
1. MAREC – DAN CIVILNE ZAŠČITE
1. marec se praznuje kot dan Civilne zaščite. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.
23.1.2017
Predlog reg. načrta ZiR ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh
Na osnovi sprejetega temeljnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki ga je izdelala URSZR, smo na Izpostavi URSZR Brežice izdelali predlog regijskega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 1.0.
23.5.2016
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CZ IN RK

V organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Krško, Občine Kostanjevica na Krki in Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice je v soboto, 21. maja 2016, v Kostanjevici na Krki potekalo XXII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

 1 2 3 4 5 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE