Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Kranj (RSS)

9. 9. 2020
Javna predstavitev
Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 2.0.
   

ČASOVNO OBDOBJE