Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Kranj (RSS)

20. 7. 2020
Poročilo o 24. natečaju »Bolje pripravljen kot poplavljen«

V mesecu avgustu 2019 je Izpostava URSZR Kranj razpisala natečaj za likovna in literarna dela  na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen«  (dopis št.603-57/2019-6  z dne 27.8.2019) za šolsko leto 2019/2020. Objavljamo poročilo o izvedenem natečaju.

   

ČASOVNO OBDOBJE