Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Trbovlje (RSS)

14. 7. 2017
JAVNA OBJAVA Regijskega načrta ob jedrski ali radiološki nesreči

Obveščamo vas, da smo izdelali predlog novega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Zasavju, verzija 3.0.

13. 7. 2017
REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI

Izpostava URSZR Celje je skupaj z Izpostavo URSZR Trbovlje v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Šmarje pri Jelšah in Občino Kozje v soboto, 3. junija 2017 v Kozjem organizirala 23. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

   

ČASOVNO OBDOBJE