Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Postojna (RSS)

4. 7. 2012
ODHOD EKIPE PP PRI PGD MATERIJA NA IRSKO
Danes, v sredo 4. julija 2012 je odpotovala na evropski festival prve pomoči ekipa prve pomoči pri PGD Materija, ki je bila lani na državnem preverjanju znanja in izurjenosti pri dajanju prve pomoči v Brežicah najboljša.
NA POTI IN "FACE 2012" JIM ŽELIMO VELIKO SREČE!
8. 6. 2012
REGIJSKI NAČRT ZiR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

Dopolnili smo regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči 3.0..
 Na načrt lahko podate svoje pripombe in predloge do 10. JULIJA  2012 in sicer pismeno ali se zglasite na Izpostavi URSZR Postojna vsak delovni dan s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu Izpostave URSZR Postojna, Kolodvorska 5, Postojna, po predhodni najavi pri skrbniku načrta Darku Škerjancu tel. 05/7280-200. Vsi nosilci načrtovanja ste v skladu z načrtom dolžni čimprej izdelati oziroma po potrebi dopolniti svoje načrte dejavnosti in jih posredovati na Izpostavo URSZR Postojna.

   

ČASOVNO OBDOBJE