Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Postojna (RSS)

27. 7. 2010
DOPOLNILI SMO REGIJUSKI NAČRT ZiR OB NESREČI ZRAKOPLOVA
Dopolnili smo regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ( prej se je imenoval ob letalski nesreči) in ga objavljamo na portalu. Na načrt lahko podate svoje pripombe in predloge do 1. septembra 2010 in sicer pismeno ali se zglasite na Izpostavi URSZR Postojna vsak delovni dan s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu Izpostave URSZR Postojna, Kolodvorska 5, Postojna, po predhodni najavi pri skrbniku načrta Darku Škerjancu tel. 05/7280-200. Vsi nosilci načrtovanja ste v skladu z načrtom dolžni čimprej izdelati oziroma po potrebi dopolniti svoje načrte dejavnosti in jih posredovati na Izpostavo URSZR Postojna.
   

ČASOVNO OBDOBJE