Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Postojna (RSS)

1. 10. 2009
XV. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI
V soboto 26. septembra 2009 je v okolici gasilskega doma Materija potekalo XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, Civilne zaščite in Rdečega križa.
14. 7. 2009
DOPOLNJEN REGIJSKI NAČRT ZiR OB MNOŽIČNI NESREČI NA AC

Na osnovi dogovora na POSVETU O UKREPANJU OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI, ki je bil 7. julija 2009 v Razdrtem, smo delno dopolnili regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti in ga objavljamo na portalu.
Na načrt lahko podate svoje pripombe in predloge do 15. avgusta 2009 in sicer pismeno ali se zglasite na Izpostavi URSZR Postojna vsak delovni dan s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu Izpostave URSZR Postojna, Kolodvorska 5, Postojna, po predhodni najavi pri skrbniku načrta Darku Škerjancu tel. 05/7280-22.

Vsi nosilci načrtovanja ste v skladu z načrtom dolžni čimprej izdelati svoje načrte dejavnosti in jih posredovati na Izpostavo URSZR Postojna.

2. 7. 2009
DOPOLNJENA REGIJSKA OCENA OGROŽENOSTI
V začetku leta 2009 smo dopolnili regijsko oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in sicer smo jo dopolnili z najnovejšimi podatki o nesrečah v letu 2008.
31. 3. 2009
ZAKLJUČEK REGIJSKEGA NATEČAJA LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL
REGIJSKI NATEČAJ LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL NA TEMO "NARAVNE IN DRUGE NESREČE - KLIC V SILI 112" SMO NA OBMOČJU IZPOSTAVE URSZR POSTOJNA ZAKLJUČILI Z LUTKOVNO IGRICO "PIKEC JEŽEK IN GASILKO JEŽ V OSNOVNI ŠOLI V KNEŽAKU.
9. 3. 2009
REGIJSKA PROSLAVA OB SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE
PRAZNOVANJE 1. MARCA - SVETOVNEGA DNEVA CIVILNE ZAŠČITE ZA OBMOČJE IZPOSTAVE URSZR POSTOJNA JE BILO V ČETRTEK, 5. MARCA 2009 V PIVKI.
   

ČASOVNO OBDOBJE