Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Postojna (RSS)

2. 12. 2008
DOPOLNJENA REG. OC. OGROŽ. IN NAČRT ZiR OB VEL. POŽARU V NAR
Na Izpostavi URSZR Postojna smo v letu 2008 dopolnili regijsko oceno ogroženosti in regijski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju 2.0., katerega smo posredovali na URSZR na uskladitev z državnim načrtom.
24. 9. 2008
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
V soboto 20. septembra 2008 je v vasi Povir potekalo XIV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, Civilne zaščite in Rdečega križa.
   

ČASOVNO OBDOBJE