Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

26. 10. 2018
OBISK OŠ SLIVNICA V ReCO CELJE
V okviru izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so si učenci iz OŠ Slivnica, v torek, 23.10.2018, ogledali Regijski center za obveščanje Celje.

26. 10. 2018
PREDSTAVITEV SISTEMA - OŠ ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO
V ponedeljek, 22. oktobra 2018, je v OŠ Frankolovo v okviru »Mesec požarne varnosti« potekala predstavitev reševalnih služb in evakuacija v primeru požara.

26. 10. 2018
PREDSTAVITEV SISTEMA ZIR - OŠ POD GORO
V soboto, 20.10.2018, je v OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah v okviru akcije »Odprti dan šole in evakuacija šole« potekala predstavitev sistema zaščite, reševanja in pomoči.

22. 10. 2018
PREDSTAVITEV – OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO IN DEBRO
V četrtek, 4. oktobra 2018, je v OŠ Primoža Trubarja Laško in Debro v okviru »Meseca požarne varnosti« potekala predstavitev reševalnih služb.

22. 10. 2018
PREDSTAVITEV SISTEMA - VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
V četrtek, 5. oktobra 2018, je v Šmarju pri Jelšah v okviru »Meseca požarne varnosti – dan odprtih vrat« v organizaciji Vrtca Šmarje pri Jelšah, potekala vsakoletna predstavitev reševalnih služb.

   

ČASOVNO OBDOBJE