Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

20. 12. 2016
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CZ ZA LETO 2016
V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 64/95 in 76/01) objavljamo razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.

20. 12. 2016
NAGRADNI NATEČAJ LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL

Uprava RS za zaščito in reševanje že 21. zapored organizira nagradni natečaj za izdelavo likovnih in literarnih del, tokrat na temo »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi«.

   

ČASOVNO OBDOBJE