Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

17. 10. 2016
OŠ FRANKOLOVO - PREDSTAVITEV SISTEMA ZRP
V sredo, 5. oktobra 2016, je v osnovni šoli Frankolovo v okviru "Meseca požarne varnosti" potekala predstavitev reševalnih služb.
11. 10. 2016
VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH - PREDSTAVITEV ZRP

V torek, 4. oktobra 2016 je v Šmarju pri Jelšah v okviru »Mesec požarne varnosti – dan odprtih vrat« potekala vsakoletna predstavitev reševalnih služb, v organizaciji Vrtca Šmarje pri Jelšah.

7. 10. 2016
ŠMARJE PRI JELŠAH - PREDSTAVITEV SISTEMA ZRP
V torek, 27. septembra 2016, je v Šmarju pri Jelšah v Varstvenem delovnem centu Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah v okviru »Mesec požarne varnosti« potekala predstavitev Sistema zaščite in reševanja.
   

ČASOVNO OBDOBJE