Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

20. 12. 2016
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CZ ZA LETO 2016
V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 64/95 in 76/01) objavljamo razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.

20. 12. 2016
NAGRADNI NATEČAJ LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL

Uprava RS za zaščito in reševanje že 21. zapored organizira nagradni natečaj za izdelavo likovnih in literarnih del, tokrat na temo »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi«.

8. 11. 2016
PREDSTAVITEV SISTEMA ZIR OŠ BISTRICA OB SOTLI

V petek, 28. oktobra 2016, je v osnovni šoli Bistrica ob Sotli v okviru „Dneva odprtih vrat in Meseca požarne varnosti“ pod vodstvom Skupnega organa za Civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje ter Bistrica ob Sotli na igrišču ob osnovni šoli odvijala predstavitev sistema zaščite, reševanja.

8. 11. 2016
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE V RECO CELJE

25. oktobra 2016 smo v okviru meseca požarne varnosti predstavili Srednji Ekonomski šoli - smer programa tehnik varovanja, delo v Regijskem centru za obveščanje Celje.

17. 10. 2016
OŠ FRANKOLOVO - PREDSTAVITEV SISTEMA ZRP
V sredo, 5. oktobra 2016, je v osnovni šoli Frankolovo v okviru "Meseca požarne varnosti" potekala predstavitev reševalnih služb.
11. 10. 2016
VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH - PREDSTAVITEV ZRP

V torek, 4. oktobra 2016 je v Šmarju pri Jelšah v okviru »Mesec požarne varnosti – dan odprtih vrat« potekala vsakoletna predstavitev reševalnih služb, v organizaciji Vrtca Šmarje pri Jelšah.

7. 10. 2016
ŠMARJE PRI JELŠAH - PREDSTAVITEV SISTEMA ZRP
V torek, 27. septembra 2016, je v Šmarju pri Jelšah v Varstvenem delovnem centu Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah v okviru »Mesec požarne varnosti« potekala predstavitev Sistema zaščite in reševanja.
28. 6. 2016
OGLED PREDORA GOLO REBRO

V nedeljo, 26.6.2016 smo si v sklopu uvajanja portalnih gasilcev za sodelovanje v intervencijah v predorih na območju Izpostave URSZR Celje ogledali predor Golo rebro.

3. 6. 2016
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE NA IZPOSTAVI URSZR CELJE

31. maja 2016 smo v okviru načrtovanih aktivnosti OOZSČ Celje, s pomočjo Izpostave URSZR Celje in Vojašnice FRS Celje, izvedli del Programa prostovoljnih izbirnih dejavnosti za srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter gimnazije "SAMOZAŠČITA IN PREŽIVETJE", ki jih ZSČ izvaja za potrebe srednješolcev. Usposabljanje smo izvajali za dijake 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole v Celju. Aktivnost se je odvijala v prostorih Izpostave URSZR Celje na Maistrovi ulici 5 v Celju.

 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE