Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

8. 6. 2015
XXI. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK – REČICA OB SAVINJI

Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Zgornje Savinjske doline Mozirje in Občino Rečica ob Savinji v soboto, 6. junija 2015, v Rečici ob Savinji organizirala XXI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

8. 6. 2015
JAVNO NAZNANILO
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/2012) je Izpostava URSZR Celje izdelala nova regijska načrt zaščite in reševanja, in sicer:
   

ČASOVNO OBDOBJE