Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

10. 12. 2015
RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ CZ ZA LETO 2015
V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 64/95 in 76/01) objavljamo razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.

   

ČASOVNO OBDOBJE