Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

10. 12. 2015
RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ CZ ZA LETO 2015
V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 64/95 in 76/01) objavljamo razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.

29. 10. 2015
OB MESECU POŽARNE VARNOSTI IN DNEVU HUMANITARNOSTI
V okviru projekta »Oktober - mesec požarne varnosti 2015« in Dnevu humanitarnosti smo se v ponedeljek 19.10.2015 na povabilo Osnovne šole Štore udeležili in predstavili oddelkom 6. razreda sistem zaščite in reševanja, ter klic v sili 112.

22. 10. 2015
USPOSABLJANJE ČLANOV OBČ. IN REG. KOMISIJ ZA OCENJEVANJE ŠKODE
V četrtek, 10.9.2015 ob 09.00 uri je v prostorih Izpostave URSZR Celje potekalo usposabljanje novo imenovanih ter že imenovanih članov občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škode.

8. 10. 2015
PREDSTAVITEV SISTEMA ZiR V VRTCU ŠMARJE PRI JELŠAH

V torek, 6. oktobra 2015 je v Šmarju pri Jelšah v okviru »Tedna otroka« potekala vsakoletna predstavitev reševalnih služb, v organizaciji Vrtca Šmarje pri Jelšah.

1. 10. 2015
EKONOMSKA ŠOLA CELJE OBISKALA ReCO
Učenci Srednje Ekonomske šole – Program tehnik varovanje so si 29.9.2015 ogledali Regijski center za obveščanje Celje. Seznanili smo jih z delom v centru ter evropsko številko za klic v sili – 112.

9. 9. 2015
USPOSABLJANJE ČLANOV OBČ. IN REG. KOMISIJ ZA OCENJEVANJE ŠKODE
V četrtek, 10.9.2015 ob 09.00 uri bo v prostorih Izpostave URSZR Celje potekalo usposabljanje novo imenovanih ter že imenovanih članov občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škode.

Poudarek bo namenjen poenotenju meril za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh.

Usposabljanje bo vodila ga. Ana Jakšič.

8. 6. 2015
XXI. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK – REČICA OB SAVINJI

Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Zgornje Savinjske doline Mozirje in Občino Rečica ob Savinji v soboto, 6. junija 2015, v Rečici ob Savinji organizirala XXI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

8. 6. 2015
JAVNO NAZNANILO
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/2012) je Izpostava URSZR Celje izdelala nova regijska načrt zaščite in reševanja, in sicer:
27. 5. 2015
VABILO NA XXI. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK
Izpostava URSZR Celje bo v sodelovanju z Območnim združenjem RK Mozirje in Občino Rečica ob Savinji organizirala XXI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Preverjanje bo potekalo v soboto, 6. junija 2015 v Rečici ob Savinji.
27. 5. 2015
IZPOSTAVA CELJE V OŠ BLAŽA KOCENA NA PONIKVI

V organizaciji Uprave za obrambo Celje smo 26. maja 2015 v OŠ Blaža Kocena na Ponikvi predstavili sistem zaščite in reševanja.

 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE