Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

OCENE OGROŽENOSTI ZAHODNOŠTAJERSKE REGIJE
Zahodnoštajerska regija ima izdelane naslednje ocene ogroženosti:

- Ob jedrski ali radiološki nesreči,

- Ob nesreči zrakoplova,

- Ob nesreči z nevarno snovjo,

- Ob poplavi,

- Potresna ogroženost,

- Ob požaru,

- Ob železniški nesreči,

- Ob snežnih plazovih,

- Ob zemeljskih plazovih in

- Ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali.
1. 9. 2014
21. MEDNARODNI TABOR - VARPOLJE 2014
Kinološka zveza Slovenije, komisija za reševalne pse, enota reševalnih psov Zgornje Savinjske doline je v času od 28.8. do 31.8.2014 organizirala 21. mednarodni poletni tabor v Varpolju.
POVZETKI REGIJSKIH OCEN OGROŽENOSTI

Skladno s prvo točko 4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (Uradni list RS, številka 24/12) objavljamo povzetke regijskih ocen ogroženosti, in sicer:

- Ob nesreči z nevarno snovjo,

- Ob nesreči na AC,

- Ob nesreči v predoru na AC,

- Ob zdrsu Macesnikovega plazu in

- Ob železniški nesreči.

   

ČASOVNO OBDOBJE