Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

26. 5. 2014
VABILO NA XX. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK
Izpostava URSZR Celje bo v sodelovanju z Območnim združenjem RK Šentjur in Občino Šentjur organizirala XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje bo potekalo v soboto, 7. junija 2014 v Gorici pri Slivnici.
6. 5. 2014
OGLED ReCO CELJE IN PREDSTAVITEV ŠTEVILKE 112
V okviru programa izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so Regijski center za obveščanje Celje obiskali učenci OŠ Slivnica pri Celju. Vodja centra je predstavil delo v centru za obveščanje in postopek ob klicu na številko 112.
   

ČASOVNO OBDOBJE