Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

19. 4. 2013
OBISK RECO CELJE
Učenci VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki obiskujejo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so si 18. aprila 2013 ogledali Center za obveščanje Celje. Seznanili smo jih z delom v centru ter z evropsko številko za klic v sili – 112.
11. 4. 2013
ZAKLJUČEK NATEČAJA NARAVNE IN DRUGE NESREČE „POTRES“ 2013
Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2012/2013 na temo »Naravne in druge nesreče POTRES« Na Izpostavi URSZR Celje Maistrova 5.
11. 4. 2013
OBISK CENTRA ZA OBVEŠČANJE CELJE
Učenci OŠ Slivnica pri Celju, ki obiskujejo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so si 7. marca 2013 ogledali Center za obveščanje Celje. Seznanili smo jih z delom v centru ter z evropsko številko za klic v sili – 112.
   

ČASOVNO OBDOBJE