Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

17. 5. 2010
XVI. regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, Območno združenje Rdečega križa Laško in občina Radeče so 15. maja 2010 organizirali XVI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Radečah. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob nesrečah v prometu, naravne nesreče in delovne nesreče. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dejanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.
11. 5. 2010
Usposabljanje strojnikov za delo z muljno črpalko
Izpostava URSZR Celje in občinsko gasilsko poveljstvo Mestne občine Velenje sta organizirala dopolnilno usposabljanje-kondiciranje strojnikov z mobilno muljno črpalko tipa DIA AVS 650TS in sicer dne 6. maja 2010 v času od 17.00 do 19.00 ure na lokaciji Velenjskega jezera.
   

ČASOVNO OBDOBJE