Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

23. 6. 2009
Razpis regijskega natečaja ŽIVALI IN NESREČE
Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje razpisuje natečaj Naravne in druge nesreče na temo » ŽIVALI IN NESREČE ».
2. 6. 2009
XV. regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK
Izpostava URSZR Celje in Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je organizirala 30. maja 2009 v Šmarju priJelšah XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob nesrečah v prometu, naravne nesreče in delovne nesreče. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dejanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.
   

ČASOVNO OBDOBJE