Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

24. 12. 2009
Prednovoletno srečanje reševalcev
Tudi letos je ob koncu leta Izpostava URSZR Celje v sodelovanju s štabom CZ Zahodnoštajerske regije pripravila in izvedla srečanje z upokojenimi sodelavci in predstavniki enot, služb in drugih organizacij, ki se vključujejo v izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
8. 12. 2009
Srečanje predstavnikov, ki so vključeni v sistem ZIR
Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje tudi letos organizira srečanje predstavnikov enot, služb, organov in organizacij, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja.
8. 12. 2009
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2010
V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-14/2009-1, z dne 16. 11. 2009) za leto 2010, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.
   

ČASOVNO OBDOBJE