Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

24. 12. 2009
Prednovoletno srečanje reševalcev
Tudi letos je ob koncu leta Izpostava URSZR Celje v sodelovanju s štabom CZ Zahodnoštajerske regije pripravila in izvedla srečanje z upokojenimi sodelavci in predstavniki enot, služb in drugih organizacij, ki se vključujejo v izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
8. 12. 2009
Srečanje predstavnikov, ki so vključeni v sistem ZIR
Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje tudi letos organizira srečanje predstavnikov enot, služb, organov in organizacij, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja.
8. 12. 2009
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2010
V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-14/2009-1, z dne 16. 11. 2009) za leto 2010, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.
16. 10. 2009
Selitev Izpostave URSZR Celje
Vse uporabnike spletne strani obveščami, da se Izpostava URSZR Celje dne 19. in 20. oktobra 2009 seli v nove prostore na Maistrovi ulici 5, Celje.
29. 9. 2009
Izvedba praktičnega usposabljanja za delo z dvigalom UNIMOG
Na izpostavi URSZR Celje smo prvič po opravljenem usposabljanju z avtodvigalom na vozilu Unimog na Igu organizirali tudi svoje interno usposabljanje oziroma praktično delo z vozilom in priključki.
4. 9. 2009
Sistem ZiR na 42. Mednarodnem obrtnem sejmu Celje
Obveščamo vas, da bomo tudi letos sodelovali na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer bomo skupaj s Slovensko vojsko v času od 9. do 16. septembra 2009 obiskovalcem sejma predstavili našo dejavnost.
26. 8. 2009
130 let PGD Šoštanj
PGD Šoštanj- mesto je v nedeljo 16.08.2009 praznovalo 130 letnico svojega delovanja.
23. 6. 2009
Razpis regijskega natečaja ŽIVALI IN NESREČE
Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje razpisuje natečaj Naravne in druge nesreče na temo » ŽIVALI IN NESREČE ».
2. 6. 2009
XV. regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK
Izpostava URSZR Celje in Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je organizirala 30. maja 2009 v Šmarju priJelšah XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob nesrečah v prometu, naravne nesreče in delovne nesreče. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dejanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.
26. 5. 2009
Predstavitev ZIR na OŠ Vitanje
Na povabilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo iz Slovenskih Konjic smo se na osnovni šoli v Vitanju v petek, 22. maja 2009 udeležili njihovega dneva domovinske vzgoje.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE