Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

23. 8. 2007
NEURJE S TOČO V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI dne 17.8.2007
V petek dne 17.8.2007 je neurje s točo, ki ga je spremljal močen vihar zajelo območje občin Spodnje savinjske doline; najmočnejše sunki vetra ter toče so bili na območju občine Braslovče, kjer je poškodovanih oziroma popolnoma uničenih cca 120 ha hmeljišč, prav tako pa so se podrla nekatera žična ogrodja za hmelj. Na ostalih 100ha hmeljskih površin, kjer žična ogrodja še stojijo, po prvih ocenah škoda znaša med 20 in 100%. Večja škoda je tudi na cca 200ha koruze, kjer je po posameznih območjih škoda ocenjena med 20 in 100%.
22. 8. 2007
RAZPIS REGIJSKEGA NATEČAJA ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA
Izpostava URSZR Celje, v šolskem letu 2007/2008, razpisuje regijski natečaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - SUŠA"
   

ČASOVNO OBDOBJE