Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

19. 6. 2007
Usposabljanja za izvajanje načrta ZIR ob nesreči v predoru
V ponedeljek, 18. 6. 2007 je Izpostava URSZR Celje izvedla usposabljanje za izvajanje načrta zaščite in reševanja ob nesreči v predoru. Namen usposabljanja je preveriti usposobljenost upravljalca avtoceste, regijskih organov ter sil za zaščito in reševanje za delo po regijskem načrtu zaščite in reševanja ob nesreči v predoru, ki se nanaša na opazovanje, obveščanje ter aktiviranje sil in sredstev (preskus odzivnega časa ter časa prihoda do predora). Na terenu preveriti ustreznost dodatkov k regijskemu načrtu ZIR ob nesreči v predoru (operativnih načrtov organov in organizacij iz regijske pristojnosti
   

ČASOVNO OBDOBJE