Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

25. 5. 2006
Osnutek regijskega načrta ZIR v primeru letalske nesreče
Izpostava URSZR Celje objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja v primeru letalske nesreče na območu Zahodne Štajerske
12. 5. 2006
Zaključna prireditev regijskega natečaja
Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, Območna enota Celje in Poklicno gasilsko enoto Celje pripravila zaključno prireditev Regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče-Požar«. Prireditve v četrtek, 11. maja 2006 so se udeležili mentorji, predšolski in šolski otroki ter starši otrok, ki so sodelovali z svojimi izdelki na natečaju likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče-Požar«.
   

ČASOVNO OBDOBJE