Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

22. 12. 2006
Zaključek leta na Izpostavi URSZR Celje
V četrtek, dne 21.12.2006 smo se delavci Izpostave URSZR Celje zbrali v sejni sobi Regijskega centra za obveščanje in si za ob zaključku uspešnega delovnega leta nazdravili.
17. 11. 2006
STROKOVNO USPOSABLJANJE IN ŠTABNA VAJA
V skladu z določbami regijskega načrta ZIR ob jedrski nesreči ter Navodila za izdelavo dokumentov za načrtovanje izobraževanj in usposabljanj v obrambnem sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (MORS, št. 017-02-14/00 z dne 30.03.2000) je Izpostava URSZR Celje, dne 16.11.2006, na podlagi potrjenega Programa strokovnega usposabljanja za izvajanje načrta ZIR ob jedrski nesreči (številka 843-171/2006-1, z dne 19.10.2006) izvedla enodnevno usposabljanje zaposlenih ter štabno vajo.
13. 11. 2006
Vaja reševanja na žičnici »GOLTE-2006«
Z namenom, da se preveri vodenje, operativno delovanje in sodelovanje upravljavca žičniških naprav, javnih sil za zaščito, reševanje in pomoč pri reševanju ob nesreči na žičniških napravah v Turističnem centru Golte d.o.o., se je v soboto, dne 11.11. 2006, izvedla enodnevna, kombinirana, terenska, praktična vaja. Vaja je vključevala uporabo in sodelovanje javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč (gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, gasilska služba), enot in služb CZ, NMP, Policije, 15. HEB ter uporabe ostalih institucij kot so CSD in OZRKS pri njihovi evakuaciji in kasnejši oskrbi.
2. 11. 2006
Meddržavno srečanje na področju ZIR
V petek, 27.10.2006 je celjsko izpostavo URSZR obiskala delegacija iz sosednje Republike Hrvaške, ki so jo sestavljali predstavniki Državne uprave za zaštitu i spasavanje - področnega ureda Krapina, ter predstavniki Zagorsko-krapinske županije. Na slovenski strani sta bila poleg zaposlenih prav tako prisotna direktor PGE Celje g.Požežnik Janko ter poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah g.Tirgušek Alojz.
26. 9. 2006
Usposabljanje delavcev treh centrov
V petek, 22.09.2006 je bilo izvedeno skupno usposabljanje delavcev ReCO Celje, OKC PU Celje in DARS – avtocestne baze Vransko.
26. 9. 2006
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ
V soboto 23. septembra 2006, so Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Celje, Območno združenja RK Šentjur in Občina Šentjur, izvedli XII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
8. 9. 2006
Sistem ZiR na Mednarodnem obrtnem sejmu Celje
V času od 6. – 13. septembra 2006, poteka v Celju Mednarodni obrtni sejem. Na sejmu se predstavlja/sodeluje SV - GŠ, Oddelek za pridobivanje kadra, UO Celje in URSZR, Izpostava Celje.
5. 9. 2006
Osnutek regijskega načrta ZIR ob terorističnem napadu
Izpostava URSZR Celje objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja v ob terorističnem napadu.
25. 5. 2006
Osnutek regijskega načrta ZIR v primeru letalske nesreče
Izpostava URSZR Celje objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja v primeru letalske nesreče na območu Zahodne Štajerske
12. 5. 2006
Zaključna prireditev regijskega natečaja
Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, Območna enota Celje in Poklicno gasilsko enoto Celje pripravila zaključno prireditev Regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče-Požar«. Prireditve v četrtek, 11. maja 2006 so se udeležili mentorji, predšolski in šolski otroki ter starši otrok, ki so sodelovali z svojimi izdelki na natečaju likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče-Požar«.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE