Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

6. 6. 2005
Priznanje RKS Izpostavi URSZR Celje
Na proslava ob 60. obletnici delovanja Rdečega križa Celje in 10. obletnici podpisa partnerske listine z DRK Singen iz Nemčije, ki bila v petek 3. 6. 2005 v Narodnem domu Celje je Izpostava URSZR Celje prejela Bronasti znak RKS za uspešno opravljeno delo in prizadevanje pri uresničevanju programov RKS.
   

ČASOVNO OBDOBJE