Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

13. 12. 2005
Regijski načrt ZIR ob železniški nesreči
Dne 9. 12. 2005 je Poveljnik CZ za Zahodnoštajersko regijo na seji štaba CZ sprejel Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči na območju Zahodnoštajerske regije.
   

ČASOVNO OBDOBJE