Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Celje (RSS)

12.3.2019
DAN CZ 2019
V petek, 8. marca 2019, je v dvorani Pristava pri Mestinju potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slavnostno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

26.2.2019
DAN CZ - VABILO
V petek, 8. marca 2019 bo v v dvorani Pristava pri Mestinju organizirana slovesnost ob dnevu CZ v Zahodni Štajerski regiji.

Vljudno vabljeni!
8.1.2019
KONČNO POROČILO - POTRES 2018
Skladno z vsebino Načrta za izvedbo vaje ZiR regijskega pomena »Potres - Zahodna Štajerska 2018« in vsebine Pravilnika o vajah na področju varstav pred naravnimi in drugimi nesrečah Izpostava URSZR Celje objavlja končno poročilo vaje izvedene 19. in 20.10.2018 na območju Zahodno Štajerske regije.

26.10.2018
OBISK OŠ SLIVNICA V ReCO CELJE
V okviru izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so si učenci iz OŠ Slivnica, v torek, 23.10.2018, ogledali Regijski center za obveščanje Celje.

26.10.2018
PREDSTAVITEV SISTEMA - OŠ ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO
V ponedeljek, 22. oktobra 2018, je v OŠ Frankolovo v okviru »Mesec požarne varnosti« potekala predstavitev reševalnih služb in evakuacija v primeru požara.

26.10.2018
PREDSTAVITEV SISTEMA ZIR - OŠ POD GORO
V soboto, 20.10.2018, je v OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah v okviru akcije »Odprti dan šole in evakuacija šole« potekala predstavitev sistema zaščite, reševanja in pomoči.

22.10.2018
PREDSTAVITEV – OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO IN DEBRO
V četrtek, 4. oktobra 2018, je v OŠ Primoža Trubarja Laško in Debro v okviru »Meseca požarne varnosti« potekala predstavitev reševalnih služb.

22.10.2018
PREDSTAVITEV SISTEMA - VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
V četrtek, 5. oktobra 2018, je v Šmarju pri Jelšah v okviru »Meseca požarne varnosti – dan odprtih vrat« v organizaciji Vrtca Šmarje pri Jelšah, potekala vsakoletna predstavitev reševalnih služb.

25.9.2018
PREDSTAVITEV NA PIKINEM FESTIVALU 2018

V nedeljo, 23.9.2018, smo delavci Izpostave URSZR Celje, skupaj s PGD Rečica, za obiskovalce letošnjega Pikinega festivala pripravili dinamično predstavitev sistema zaščite in reševanje.

20.9.2018
PREDSTAVITEV SISTEMA VNDN TER SIL ZA ZRP NA MOS-u V CELJU
Izpostava URSZR Celje je skupaj s Slovensko vojsko v času od 11.9.2018 do 16.9.2018 na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju predstavila delovanje civilne zaščite in služb v sistemu VNDN.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE